Výše úplaty na prázdniny červenec, srpen 2019 elek. pod.