Výše úplaty na prázdniny proděti z MŠ POHÁDKA na MŠ SEVERÁČEK 2020 elek.