Výše úplaty na prázdniny cizí děti na MŠ SEVERÁČEK Zábřeh 2019 elek. pod.