Oznámení o pověřenci pro úřad pro ochranu osobních údajů elk. pod.