V naší mateřské škole funguje již několikátým rokem taneční kroužek. Ve věku tří až šesti let probíhá u dítěte intenzivní fyzický rozvoj. Neohrabaná chůze se mění v elegantní, dítě udrží vzpřímený postoj, prodlužuje krok, je schopno skákat na jedné noze atd. Díky pohybovým aktivitám, do kterých patří právě i tanec, lze tyto dovednosti jednak zpřesnit, upevnit, ale také dítě určitým způsobem nasměrovat a nadchnout pro další aktivity pohybového charakteru. Tanec je spojen s hudbou. Dítě, které vnímá hudbu, dokáže lépe vnímat rytmus, má větší smysl pro tempo, intonaci, rozlišení tónů apod. Je prokázáno, že děti, které  jsou vedeny k hudbě a pohybovým aktivitám, mají lepší schopnost se vnitřně vyladit, určitým způsobem zharmonizovat své vnitřní prožívání, vyjádřit své emoce a jsou schopny lépe komunikovat.

Naše školkové tancování bývá jednou týdně, kdy se děti schází v menší skupince v odpoledních hodinách. Přestože je tancování baví, stále máme na mysli, že je pro ně nejpřirozenější činností hra. Proto je celá výuka pojata hravou formou, kdy po krátké rozcvičce přijde na řadu ukázka nových tanečních prvků, pohybů nebo procvičení již naučených kroků. Následuje rytmická část, ve které si poslechneme taneční písničky, vytleskáváme jejich rytmus. V závěru lekce si zopakujeme naučený taneček nebo nově naučené kroky. Poslední částí je relaxace, která probíhá formou klidnějších pohybových her nebo odpočinku.

Velkou motivací během celého roku je pro děti samozřejmě možnost vystoupení, kde mohou předvést, co se v kroužku naučily. Pravidelně vystupují v rámci třídních besídek, ale také pro seniory či osoby s handikepem například při vánočních vystoupeních nebo u příležitosti Dnu maminek. V neposlední řadě děti reprezentují naši mateřskou školu na festivale Mateřinka v oblastním kole, ale i v celostátním kole v Nymburku.

Taneční kroužek však není jedinou pohybovou aktivitou, která je dětem v mateřské škole nabízena. Každý rok jsou pro děti připraveny lyžařské kurzy, které nabízíme ve spolupráci s agenturou „Lyžujeme s králíčkem“  a jsou rovnou hned dva. Některé děti si vyberou dobrodružnější pobytový kurz, jiní se vrací denně z hor k maminkám. Pobytový kurz je kromě intenzivního lyžování obohacen o večerní karneval, hledání pokladů v horách nebo zpívání s kytarou. Když se podaří zima, na hřišti stříkáme led na zimní bruslení. Tuto zimu budou mít navíc děti možnost přihlásit se na kurz bruslení na zimním stadionu v Šumperku. Pravidelně během letní sezony kluci a holčičky využívají zastřešený prostor na zahradě na florbal a kolečkové brusle. Na trampolíně a  průlezkách  se děti v teplém počasí vydovádí v dopoledních i odpoledních hodinách. Tyto a ještě další aktivity jako jsou míčové hry, pohybové aktivity ke zlepšení aerobní zdatnosti či atletických dovedností spadají do pohybových aktivit, které se dají provozovat na zahradě mateřské školy.

Nabídka pohybových aktivit v interiéru mateřské školy je neméně rozmanitá. Ve třídách je prostor heren uzpůsoben a vybaven ke cvičení. Tento prostor dává možnost zacvičit si i s větším počtem dětí  například jógu, zdravotní cvičení či vytvořit delší překážkové dráhy.