Strava je do MŠ SEVERÁČEK dovážena ze stravovny MŠ POHÁDKA

Strava se platí zálohově,měsíc předem, vždy k 15. dni v měsíci.

Stravovna při MŠ POHÁDKA,
Československé armády 650/13
Zábřeh

Kontakt: 583 416 882
Vedoucí jídelny: paní Marie Rusková, 731 574 033,  583 416 882 / 25, 731 574 033
Ekonomka: Ing. Blanka Doubravová 583 416 882 / 20


Ceny stravného, platby jsou strhávány zálohově (ceny platné od 1.5.2022) :

Děti do 6 let věku Děti  7 – 10 leté
A: 11,00 přesnídávka D: 13,00 přesnídávka
B: 32,00 přesnídávka +oběd E: 37,00 přesnídávka +oběd
C: 30,00 oběd+odpolední svač. F: 35,00 oběd+odpolední svač.
/: 41,00 celodenní strava G: 48,00 celodenní strava

Možné způsoby platby stravy si zvolíte na přihlášce ke stravováni při zápisu dítěte do MŠ SEVERÁČEK Zábřeh


1. INKASO

Na přihlášku ke stravování, kterou obdržíte při zápisu Vám Váš bankovní ústav potvrdí  souhlas se zřízením  inkasa

Číslo účtu Stravovny při MŠ POHÁDKA, Československé armády 650/13, Zábřeh
150101114/0300 ČSOB Zábřeh – platí pro klienty všech bank mimo Českou spořitelnu

2. JEDNORÁZOVÝ PŘÍKAZ

V tomto případě dostáváte v MŠ SEVERÁČEK každý měsíc lístek s částkou, kterou je třeba uhradit a to do 15. dne v měsíci na číslo účtu Stravovny při MŠ POHÁDKA, Československé armády 650/13, Zábřeh 150101114/0300 ČSOB Zábřeh

Například složenkou na poště, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo v jakékoli bance.

Pokud k uhrazení nedojde, stravovna při MŠ POHÁDKA vystaví fakturu na dlužné částky naší mateřské škole – MŠ SEVERÁČEK, kterou škola za neplatící zákonné zástupce musí uhradit.

Proto pak vyčkejte na vyzvání o okamžité úhradě stravného a to již na číslo účtu MŠ SEVERÁČEK 86-7475770297/0100 KB Zábřeh

Kde je nutné uvést přidělený variabilní symbol, popis (poznámka): jméno dítěte