Úplata za vzdělávání (tzv. školné)

je stanoveno vždy na školní rok  550,- Kč za měsíc

Úplata za vzdělávání se hradí zálohově, měsíc předem, k 15. dni v měsíci

INKASO

Na formulář, který obdržíte při zápisu Vám Váš bankovní ústav potvrdí souhlas se zřízením inkasa

Číslo účtu Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh:
6497407339/0800 

V tomto případě proběhne inkaso každý měsíc kolem 15. dne, zálohově.

2. JEDNORÁZOVÝ PŘÍKAZ

Při zvolení výše uvedeného způsobu je třeba zadat jednorázovou platbu rovněž

Na číslo účtu Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh:
6497407339/0800 

Například složenkou na poště, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo v jakékoli bance.