Úplata za vzdělávání (tzv. školné) je stanoveno vždy na školní rok, činí  490,- Kč.

Úplata za vzdělávání se hradí zálohově, měsíc předem, k 15. dni v měsíci

Možné způsoby platby školného si zvolíte při zápisu dítěte do MŠ SEVERÁČEK

1. INKASO

Na formulář, který obdržíte při zápisu Vám Váš bankovní ústav potvrdí souhlas se zřízením  inkasa

Číslo účtu Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh:
86 – 7475770297/0100 KB Zábřeh

V tomto případě proběhne inkaso každý měsíc kolem 15. dne, zálohově.

2. JEDNORÁZOVÝ PŘÍKAZ

Při zvolení výše uvedeného způsobu je třeba zadat jednorázovou platbu rovněž

Na číslo účtu Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh:
86 – 7475770297/0100 KB Zábřeh

Například složenkou na poště, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo v jakékoli bance.