Přehled ostatních plateb během školního roku

na účet Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh, 6497407339/0800 – Česká spořitelna

(ZMĚNA ÚČTU OD 1. SRPNA 2023)

  • veškeré kurzy: plavecký, lyžařský
  • platba na kulturní akce
  • platba za školní výlety
  • fotografie na konec školního roku 

na účet Spolku Tučňáček, Severovýchod 483/25, Zábřeh 3641965359/0800 Česká spořitelna Zábřeh

  • Tanečně pohybový kroužek
  • Happy English
  • Dary a dobrovolné příspěvky na hračky a výtvarný materiál

 

Všechny údaje k platbám (částka, termín platby, číslo účtu) obdržíte na lístečcích ve třídách, informace najdete také v rubrice “Novinky“ na našem webu.