Přehled ostatních plateb během školního roku

na účet Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh 6497407339/0800 

  • veškeré kurzy: plavecký, lyžařský, bruslařský
  • platba na kulturní akce
  • platba za školní výlety

Všechny údaje k platbám (částka, termín platby, číslo účtu) obdržíte na lístečcích ve třídách

  • školné

 

na účet Spolku Tučňáček, Severovýchod 483/25, Zábřeh 3641965359/0800

  • Pohybový kroužek
  • Taneční kroužek
  • Happy English
  • Výtvarný kroužek
  • Kroužek Sovičky
  • Dary a dobrovolné příspěvky

Všechny údaje k platbám (částka, termín platby, číslo účtu) obdržíte na lístečcích ve třídách