Jak odhlásit stravu a omluvit dítě:

  1. V šatnách písemně na omlouvací lístek, který je předán učitelce
  2. Telefonicky nebo sms na čísle: 605 406 017
  3. (Případně ústně třídní učitelce)

Odhlásit (nebo přihlásit) děti ke stravování můžete do 9.00 hodin předcházejícího dne.

Pokud rodiče dítě z jakéhokoli důvodu dva dny neodhlásí, bude automaticky následující den odhlášeno. Pokud se rodič neozve, jak má být strava pro dítě následně nahlášena, bude první pracovní den v týdnu dítě opět automaticky přihlášeno.

Kde Vám vysvětlí výši platby stravného, kde se můžete obracet s dotazy na stravu:

S dotazy na platby stravného a všeho co se týká stravy (kromě odhlašování a nahlašování dětí se můžete obracet na vedoucí stravovny: Marii Ruskovou

Dotazy zasílejte na email: strava.mspohadka@seznam.cz

nebo volejte na číslo: 731 574 033