Stanovení výše úplaty na měsíc prosinec – snížení z důvodu přerušení provozu delší než 5 dní.

Výše úplaty na měsíc prosinec

Výše úplaty na měsíc prosinec – kopie