Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem. Chceme tak podpořit předčtenářské dovednosti dětí. V rámci projektu čteme dětem v mateřské škole, za dětmi přichází číst děti ze ZŠ Severovýchod, v rámci akce MŠ Strejcova si nejstarší děti poslechnou jak čtou významné osobnosti města Zábřeha. Na konci měsíce března se můžete těšit na novou aktivitu pro rodiče a děti, nazvanou “ Dobrodružství s knížkou „. Prozatím prozradíme jen to, že do zapojení se do Dobrodružství…budete potřebovat mapu města Zábřeha a dobré boty 🙂