Vážení rodiče,

Česká spořitelna oznámila zrušení sběrného účtu pro inkasa na platby školného a stravného. Je nutné, aby jste změnili souhlas k inkasu u České spořitelny od srpna 2018.

Pro platbu stravného je nové číslo účtu 150101114/0300.

Pro platbu školného je nové číslo účtu 86-7475770297/0100 /děti, které dosáhnou ve školním roce 2018/2019 věku 6 let, nebudou platit školné a v tomto případě není potřeba zadávat změnu /.