Naše školka spolupracuje na pilotáži příručky Hejného matematiky pro MŠ

více na http://www.h-mat.cz/

Pilotáž spočívá ve hrách a úkolech v různých prostředích pro děti, které je nesmírně baví a podporují jejich zvědavost.