ŽIVÁ ZAHARADA

PROJEKT: ŽIVÁ ZAHARADA  jehož cílem je probudit v našem nitru touhu vrátit se do přírody, odpočívat v ní, hrát si tam, učit se a prožívat radost, byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz)

 

Další projekty

 

Obědy do škol v Olomouckém kraji III 101.969,70 1.9.2021 – 30.6. 2023 31.07.2023 P Olomoucký kraj
Program na podporu environmetálního vzdělávání 30.000,00 1.1.2022 – 30.11.2022 31.12.2022 P Olomoucký kraj
Národní plán obnovy – digitalizace 68.800,00 1.1.2022 – 31.12.2022 28.02.2023 P Olomoucký kraj
Šablony OP JAK MŠ SEVERÁČEK Zábřeh 569.461,00 1.9.2022 – 31.8. 2025 po závěrečné zprávě P MŠMT
Živá zahrada 228.777,50 3.2.2020 – 31.12.2022 31.03.2023 P SFŽP ČR

 

ESSD – připojujeme se k Evropskému školskému sportovnímu dnu, k radosti z pohybu a ze cvičení DĚTÍ celé Evropy. I letos se pyšníme certifikátem.

Certifikát ESSD

Front