Maxik_logo

Stimulační program pro předškoláky a děti  s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří Stimulační program Maxík vytvořily na základě svých dlouholetých zkušeností z práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Pavla Bubeníčková a Zdeňka Janhubová. Tento program příhodně reaguje na skutečnost, že stále více dětí mívá po nástupu do školy problémy v oblasti psaní, čtení, soustředěnosti, atd. Poslední rok v mateřské škole by se děti měly připravovat na zátěž, kterou s sebou přinese vstup na základní školu. Potřebují upevňovat postupy v práci, rozvíjet řeč, upravovat výslovnost,být stabilnější v psychice, atd. Zároveň je nutné stále myslet na to, že přestože jsou tyto děti již předškoláci, stále je pro ně nejpřirozenější činností hra. Program Maxík je sestaven tak, aby se u něj děti pobavily, pohrály si a zároveň se i něco naučily. Základem jsou materiály – jednotlivé lekce, které vychází z akreditovaného programu “ Percepční a motorická oslabení ve školní praxi” ( pro zajímavost: tento program je také v praxi používán u osob po úrazech hlavy, cévní mozkové příhodě a nádorovém onemocnění mozku apod.) .  Tyto materiály jsou však velmi zjednodušeny a přizpůsobeny dětem v předškolním věku. Každá lekce je vždy sestavena tak, aby obsahovala pohybové cvičení, grafomotorické pracovní listy a zábavný úkol, kdy děti procvičují některý ze svých smyslů (zrak, hmat, sluch,..) nebo například paměť či postřeh. Děti pracují denně v malých skupinkách a po zvládnutí úkolů dostávají razítka či jinou odměnu za svoji práci a úsilí,ze kterých mají radost a motivují je k dalšímu snažení. Neodmyslitelnou součástí programu je spolupráce s rodiči dětí, protože děti s Maxíkem pracují i během víkendu. Rodiče i učitelé se v rámci této práce učí s dítětem jasně a srozumitelně komunikovat, vzájemně si naslouchat a respektovat, dávat si prostor  a čas pro práci i učení a negativní hodnocení nahrazovat povzbuzujícím slovem a přispívat tak k pozitivnímu přístupu dítěte k práci, učení a povinnostem. Celým programem, každou lekcí provází děti malý barevný panáček – Maxík. Tento Maxík děti povzbuzuje v plnění zadaných úkolů. Program Maxík je nejen zábavná forma “učení”, na kterou se děti každý den těší, ale viditelná pomoc dětem při vstupu do školních lavic. Pozitivní výsledky práce s programem jsou čím dál více viditelnější a hmatatelnější, což dodává sílu a energii pokračovat jak pedagogům, tak i dětem.