Nabídka kroužků 2023/2024

Kroužky probíhají mimo hlavní vzdělávací program mateřské školy, nenarušují hry a pobyt ostatních dětí v MŠ. Jsou hrazeny pouze z poplatků dětí, které jsou do kroužku přihlášeny.

Spolek Tučňáček, který sídlí v mateřské škole organizuje omezený počet kroužků. Vizí mateřské školy je  poskytnout co nejvíce aktivit dětem zdarma během hlavního vzdělávání. V rámci tematických edukačních bloků děti tvoří, malují, vaří nebo pečou, zpívají, experimentují a každodenně se věnují pohybovým aktivitám. Preferujeme zachovat dětem čas ke společné hře a navazování prvních dětských přátelství. Při hře dítě odpočívá, raduje se, uskutečňuje vlastní plány a představy. Bez hry by dítě nemohlo zdravě růst.

Formou placeného kroužku neorganizujeme ani přípravu budoucích školáčků. Naší prioritou je poskytovat přípravu na vstup do základní školy každodenně pomocí speciálního stimulačního programu „Maxík“ všem dětem  bezplatně.

Při nahlašování dětí do kroužků vždy zvažujte, jestli děti mají zájem o kroužek a jestli nebudou přetížené.

Dětem ze všech tříd nabízíme:

„HAPPY ENGLISH“  – SEZNAMOVÁNÍ SE S ANGLICKÝM JAZYKEM (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Jana Hlaváčová, učitelka Aj 

Při absenci dětí se mohou skupiny  sloučit. Ale pouze tak, aby počet na jedné lekci nepřesáhl 12 dětí.

Kdy: úterý

Pondělí 1. skupina: 14: 20 – 14:50

Skupina 12 dětí

Pondělí 2. skupina: 14:55 – 15:25

Skupina 12 dětí

Kde: v knihovně

více naleznete zde

Dětem ze tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků nabízíme:

SPORTOVNÍ KROUŽEK: POHYBKY (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Bc. Jarmila Cápková

Pro děti se zájmem o pohyb.

Kdy: Pondělí

15:30 – 16:00

Kde: ve třídě Tučňáčků

Skupina  – 15 dětí

TANEČNÍ KROUŽEK – pro podporu hudebně a pohybově nadaných dětí (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Bc. Jarmila Cápková

Pro děti se zájmem o pohyb.

Kdy: Pondělí

16:00 – 16:30

Kde: ve třídě Medvídků

Skupina  – 11 dětí

VÝTVARKA  (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede MgA. Hana Katzerová

Kdy: Středa

15:30-16:30

Kde: ve třídě Eskymáčků

Skupina  – 12 dětí

SOVIČKY – pro zvídavé děti, rozvoj logického myšlení a předmatematických dovedností (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Bc. Marcela Hamplová

Kdy: 2. a 4. čtvrtek v měsíci

15:30-16:15

Kde: ve třídě Tučňáčků

Skupina – 6 dětí