Nabídka kroužků

Kroužky probíhají mimo hlavní vzdělávací program mateřské školy, nenarušují hry a pobyt ostatních dětí v MŠ. Jsou hrazeny pouze z poplatků dětí, které jsou do kroužku přihlášeny.

Spolek Tučňáček, který sídlí v mateřské škole organizuje omezený počet kroužků. Vizí mateřské školy je  poskytnout co nejvíce aktivit dětem zdarma během hlavního vzdělávání. V rámci tematických edukačních bloků děti tvoří, malují, vaří nebo pečou, zpívají, experimentují a každodenně se věnují pohybovým aktivitám. Preferujeme zachovat dětem čas ke společné hře a navazování prvních dětských přátelství. Při hře dítě odpočívá, raduje se, uskutečňuje vlastní plány a představy. Bez hry by dítě nemohlo zdravě růst.

Formou placeného kroužku neorganizujeme ani přípravu budoucích školáčků. Naší prioritou je poskytovat přípravu na vstup do základní školy každodenně pomocí speciálního stimulačního programu „Maxík“ všem dětem  bezplatně.

Dětem ze všech tříd nabízíme:

„HAPPY ENGLISH“  – SEZNAMOVÁNÍ SE S ANGLICKÝM JAZYKEM (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Jana Hlaváčová, učitelka Aj na ZŠ Školská

Při absenci dětí se mohou skupiny  sloučit. Ale pouze tak, aby počet na jedné lekci nepřesáhl 12 dětí.

Kdy: čtvrtek

Úterý 1. skupina: 14:30 – 15:00

Úterý 2. skupina: 15:00 – 15:30

Cena: 680,- Kč, skupinová výuka

více naleznete zde

 

Dětem ze tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků nabízíme:

SPORTOVNÍ KROUŽEK: POHYBKY (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Barbora Linhartová

Pro děti se zájmem o pohyb.

Kdy: Úterý

15:30 – 16:00

Skupina  – 14 dětí

Cena: 300,- Kč

Výtvarný kroužek: TVOŘENÍČKO

Vede: Markéta Jílková a Jarmila Cápková

Pro děti se zájmem o výtvarné a pracovní činnosti.

Kdy: Středa

15:30 – 16:00

Skupina  – 12 dětí

Cena: 300,- Kč