Identifikační údaje:

Název školy: Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh, Severovýchod 483/25        

Adresa školy: Severovýchod 483/25, 789 01 Zábřeh

Zřizovatel subjektu: Město Zábřeh

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 63696631

Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kratochvílová

Telefon: 583 416 143

Internetové stránky: www.msseveracek.cz

Email: msseveracek@seznam.cz

ID datové schránky: cp37eee

Provozní doba školy: 6:00 – 16:30

Úřední hodiny podatelny: čtvrtek 10:00 – 13:00

Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen § 33 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy, ve znění pozdějších novel.

 

Základní údaje o mateřské škole – Úřední deska