Výše úplaty v době pandemie koronaviru březen – červen 2020 elek. pod