Výše úplaty na prázdniny červenec, srpen Severáček 2020 elek.pod.