Oznámení o provozu MŠ Severáček prázdniny 2020elek. pod.