Vážení zákonní zástupci, v době vyhlášeného zápisu se přijímání dětí řídí kritérii přijetí. Aby Vaše dítě bylo zařazeno do správního řízení, musí být žádost v době vyhlášeného zápisu doručena.

Vnitřní-směrnice-Kriteria-přijímání-dětí 2021 (1)