Angličtina
Happy English je nabízena dětem už od tří let. Děti se schází na angličtinu jedenkrát týdně ve skupinkách nejvíce po dvanácti.  Mají možnost některé lekce trávit v protější Základní škole Školská u interaktivní tabule, mimo jiné mohou nahlédnout do světa starších kamarádů ze základní školy. V 1. třídě ZŠ Školská budou děti s lektorkou pokračovat v tom, co se v předškolním období naučily.

Vzdělávání  je vedeno ve stylu „ angličtina hrou“, využívá se převážně metoda didaktické hry, při které se děti současně baví i něčemu novému se učí. Velmi často je zapojena metoda TPR (total physical response), při níž děti pomocí gest a ukazování na svém těle dokazují porozumění slovíčkům a probíranému tématu. Jako doplnění lekcí slouží vždy nějaká anglická písnička či hra, která upevní probírané „učivo“. Každý týden děti dostanou tzv. worksheet (pracovní list). Lekce trvá 30 minut.

Mezi probíraná témata patří: pozdravy, rodina, zvířátka, moje tělo, čísla, barvy, hračky, oblečení, můj dům, počasí a jiné.

Uložit