Podpořený projekt: Balábie aneb školka v přírodě

V termínu 24.4. – 29.4. 2017

Celkové zdroje: 30 422 Kč      SFŽP: 26 035 Kč        Rodiče: 4 387 Kč

Projekt přispívá ke zkvalitnění environmentálního vzdělávání v rámci ozdravného pobytu dětí v přírodě.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Vstupní strana - varianta 03