Naše školka spolupracuje na pilotáži příručky Hejného matematiky pro MŠ

více na http://www.h-mat.cz/