Od 1. srpna 2023 mění mateřská škola svůj hlavní účet.

Z důvodu změny je třeba provést změnu čísla účtu a také limitu u povolení k inkasu – úplata za vzdělávání (školné)

K 15. 8. je splatné školné v nové výši za 9/2023 – 550 Kč. Optimální limit bude 600 Kč.

Změna čísla účtu – NOVÉ ČÍSLO JE 6497407339/0800 Česká spořitelna

Od školního roku 2023/2024 posílejte všechny platby mimo stravného a příspěvku na Spolek Tučňáček na tento nový účet.

Děkujeme za spolupráci.