Gratulujeme všem dětem z tanečního kroužku, byly vybrány reprezentovat město Zábřeh v Nymburku s tanečkem “ Ať žijí duchové . “ Vystoupení se uskuteční v sobotu 6.5. 2017 v NYMBURKU.