Ve dnech 23.1 – 27.1. se děti ze třídy Eskymáčků, které projevily zájem, zúčastní lyžařské školičky na Dolní Moravě.