Třídíme s EKO servisem

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. poskytuje pro město Zábřeh a okolí komplexní komunální služby. V naší mateřské škole jsme se nejen v rámci ekologické výchovy zapojili do třídění odpadu. Ve snaze chovat se ekologicky a chránit tak životní prostředí učíme děti, jak správně odpad třídit. EKO servis nám  za tímto účelem poskytuje propagační materiály, ale také barevně odlišené odpadkové koše a “kontejnery”. Děti mají v každé třídě tyto odpadkové koše na očích a prostřednictvím každodenního vedení, si upevňují poznatky jak třídit odpad se učí se tak chránit  životní prostředí.Školy_označ

Sběr papíru 2x ročně

Snažíme se dětem v naší mateřské škole vštěpovat důležitost ochrany životního prostředí a připomínat, že různě roztříděný a odevzdaný odpad může být místo spálení či skladování využit k dalšímu zpracování. Sběr těchto druhotných surovin mají možnost  vyzkoušet děti a jejich rodiče na vlastní kůži dvakrát ročně, kdy je před naší mateřskou školu přistaven kontejner na papír a kartony. Výtěžek ze sběru papíru je použit na zkvalitnění podmínek vzdělávání v mateřské škole.

Fond Sidus

Fond Sidus je obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné po materiální i finanční stránce. Dvakrát ročně mají rodiče dětí z naší mateřské školy možnost podílet se na dobročinném projektu, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě dětí z České republiky. Každý rodič, který se rozhodne pomoci a zakoupí drobný dárek pro děti, přispěje nemocným dětem.

Fond Sidus

Sběr vršků pro postižené děti

V šatně u každé z našich tříd máme vyčleněný koš na vršky z pet lahví, které sbírají rodiče s dětmi z naší mateřské školy. Čím větší množství, tím více peněz na pomoc. Za jeden kilogram vršku z PET lahví lze v závodech na zpracování plastů získat šest až devět korun.Tyto peníze jsou použity na léčbu nemoci konkrétních dětí.

ms-severacek

ms-severacek-2016

Vánoční hvězda

Každý rok v předvánočním čase se pravidelně naše mateřská škola zapojuje do akce “Vánoční hvězda”. Květiny si mohou rodiče objednávat v každé ze tříd. Tuto akci pořádá Sdružení Šance při Hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky FN v Olomouci. Výtěžek z tohoto prodeje je zasílán na konto Šance a je využíván ve prospěch nemocných dětí. Podrobnější informace o tom, kam putují vybrané peníze se můžete dozvědět na stránkách www.sancecz.org

 

Uložit

Uložit