Nabídka kroužků 2018/2019

 

Dětem ze všech tříd nabízíme:

„HAPPY ENGLISH“  – SEZNAMOVÁNÍ SE S ANGLICKÝM JAZYKEM (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Zuzana Gebrová, učitelka Aj na ZŠ Školská

Při absenci dětí se mohou skupiny  sloučit. Ale pouze tak, aby počet na jedné lekci nepřesáhl 12 dětí.

Kdy: Úterý 14:00 – 14:30, 14:30 – 15:00

Cena: 640,- Kč, skupinová výuka

více naleznete zde

 

Dětem ze tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků nabízíme:

KERAMIKA PRO DĚTI Z MŠ SEVERÁČEK (DDM KRASOHLED)

úterý, středa 13:00 – 14:00 hodin, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod

cena: 1 x týdně – 700 Kč

vede: Romana Unzeitigová, DiS.

Kapacita: 12 dětí

 

TANCOVÁNÍ S JARČOU (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Pro děti se zájmem o pohyb při hudbě, děti budou  reprezentovat MŠ na veřejných vystoupeních

vhodné pro děti od 5 let

Kdy: pondělí od 15:30 – 16:00

Cena: 310 Kč

Vede Jarmila Cápková