Dopravní hřiště je v síti dětských dopravních hřišť BESIP. Je vybaveno mnoha koly a odrážedly. Hřiště má šest křižovatek, 32 dopravních značek a několik přechodů pro chodce. Dopravní výchova je realizovaná prakticky vždy, když jsou děti venku na školní zahradě. Jednou ročně si děti i s rodiči vyzkouší své znalosti a dovednosti na“ Bezpečné cestě“. Je to zábavná dopravní soutěž, která vyláká každoročně dospěláky i děti.  Podle plánku projedou krátkou cyklotrasu a splní úkoly s dopravní tematikou.

Jsme si vědomi toho, že je důležité automatizovat žádoucí dopravní chování u dětí již v předškolním věku. Celoročně se věnujeme dopravní výchově. Věříme, že tím můžeme dopomoci k minimalizaci dopravních nehod dětí. Naleznete nás také na stránkách http://www.chranmenasedeti.cz/#dopravniHriste

Pomocí činnostního učení si děti osvojují základní pravidla silniční dopravy, zejména v oblastech dětem blízkých. Jsou to dítě v roli chodce, cyklisty a spolujezdce. Pozvolna se připravují na to, aby se zorientovaly v různých dopravních situacích. Děti vedeme k soustředěnosti, předvídavosti a ke správnému a rychlému rozhodování. Věnujeme se ve vzdělávání aspektu viditelnosti a to jak vidět, tak být viditelný. Děti se seznamujeme se základy první pomoci a s Integrovaným záchranným systémem ČR.

Naše hřiště je k dispozici okolním mateřským školám v tomto režimu:
1. úterý v měsíci – MŠ Strejcova
2. úterý – MŠ Pohádka
3. úterý – MŠ Zahradní
Prosíme předem zavolejte na číslo: 583416143. O chod dopravního hřiště se stará paní uč. Jarmila Cápková.
DopravnisituaceMSSeveracek_s

 

 

Uložit