Co a kdy se v dětském klubu děje:
15:30 – příchod rodičů a dětí (je možné přicházet i v průběhu, podle potřeb dětí)
v pěkném počasí zvoňte na zvonek „Zahrada“
15:30 – 16:30 – hry dětí, relaxace v relaxační místnosti, nabídka výtvarného tvoření pro nejmenší
16:30 – básničky, cvičení, společné jednoduché pohybové hry pro nejmenší
16:50 – úklid hraček, rozloučení
Těší se na Vás učitelky Jaruška a Markétka